Contact Us

FUZHOU LINKDIAN  TECHNOLOGY  DEVELOPMENT CO.,LTD

Address: No.28 Baihuazhou Road Taijiang Garden, Jinshan Pushang Industrial Concentration Area
  Fuzhou,Fujian
  China,350008
Tel: 0086-591-28056201,0086-591-28056202
Fax: 0086-591-28056200
Email address: sales@refractometer.com.cn



 

Beneficiary Bank:

Beneficiary: Fuzhou Lindian Technology  Development   Co.,Ltd.
Beneficiary's Account No.: 407877037561
Opening Bank: Bank of China,Fuzhou (Fuzhou  Branch)
Bank's Swift Code: BKCHCNBJ 73E
Bank's add.: No.75 Wu Yi  Middle  Road  . Fuzhou,Fujian,China
Telex: